Om Hall of Fame

Svensk bandy Hall of Fame instiftades 2012 av Svenska Bandyförbundet. 

För att bli nominerad och därefter eventuellt invald krävs att kandidaterna inte ska ha varit aktiva spelare på elitnivå de senaste tio åren. 

Kandidater kan nomineras för sin historiska betydelse, även om meriterna som bandyaktiva inte varit betydande. De utvalda namnen är i görligaste mån fördelade såväl geografiskt, tidsepokmässigt som på olika spelpositioner och funktioner. 

Varje år nomineras några namn av en utvald jury bestående av Claes-G Bengtsson, Lars Östling, Stisse Åberg, Toni Andersson, Peter Axman och Anna-Maria Fredholm. Juryns ordförande är Lars Östling. Samordnare av juryarbetet till bandyns Hall of Fame – Per Selin, ligachef i Föreningen Svensk Elitbandy.